Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

VerzamelaarsMarktplaats wordt onderhouden door De Ruiter BV uit Klaaswaal. Op de inhoud en het gebruik van VerzamelaarsMarktplaats zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van VerzamelaarsMarktplaats houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. VerzamelaarsMarktplaats behoudt zich het recht voor VerzamelaarsMarktplaats alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op VerzamelaarsMarktplaatsl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van VerzamelaarsMarktplaats, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan VerzamelaarsMarktplaats, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan VerzamelaarsMarktplaatszijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van VerzamelaarsMarktplaats, mag niets van VerzamelaarsMarktplaats worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van VerzamelaarsMarktplaats.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op VerzamelaarsMarktplaats is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. VerzamelaarsMarktplaats spant zich in om de informatie op VerzamelaarsMarktplaats zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. VerzamelaarsMarktplaatssluit iedere aansprakelijkheid voor op VerzamelaarsMarktplaats verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op UwDomein.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. VerzamelaarsMarktplaats sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op VerzamelaarsMarktplaats geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

VerzamelaarsMarktplaats spant zich in om VerzamelaarsMarktplaats zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van VerzamelaarsMarktplaats.

Hyperlinks

Hyperlinks op UwDomein.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan VerzamelaarsMarktplaats. VerzamelaarsMarktplaats biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door VerzamelaarsMarktplaats worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar opVerzamelaarsMarktplaats wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar VerzamelaarsMarktplaats verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van VerzamelaarsMarktplaatsworden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in Rotterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?